Tin HOT

[신과함께2] 하정우(Ha Jung Woo)에게 휴지 챙겨주는 ‘다정한’ 성주신 마동석 @ '신과함께-인과연'6일 ‘신과함께2’ 제작발표회 현장입니다.

‘민중의소리’가 찾은 대중문화 현장 채널 Vstar 채널에 오신 걸 환영합니다.

– 더 많은 이들이 영상을 쉽게 이해할 수 있게 자막 작업에 참여하실 수 있습니다.

** Please enter subtitle of this video in your own language.
Anybody can enter subtitle by referring to existing English subtitle.

SNS 계정에도 찾아와주세요~ (More Videos & Photo)

▶ youtube :
▶ facebook :
▶ instagram :
▶ twitter :

* 영상을 재편집 / 재업로드하는 것은 원칙적으로 금지합니다.

‘민중의소리’가 찾은 대중문화 현장 채널 Vstar 채널을 구독하세요!
(Subscribe Channel~ ) goo.gl/3wwPMo

한국의 대표 진보언론 민중의소리

Nguồn: https://mogivn.com

Xem thêm bài viết khác: https://mogivn.com/tin-hot/

Lấy sữa tươi đun với gạo rồi thoa lên mặt, da đen bẩm sinh cũng trắng mịn, hồng hào mà không lo bắt

Previous article

Cách Làm Bẫy Rắn Sinh Tồn Nơi Hoang Dã | kỹ năng sinh tồn trong hang (tập 3) – Nhịp Sống Miền Núi

Next article

6 Comments

  1. 마동석이랑 하정우 6번 영화에 함께 출연했네

  2. 뿌듯해하는 표정 진짜 개귀엽다ㅜㅠㅠ큰뽀시래기같아

  3. 아 쇠갈리는 목소리 진짜 너무 듣기싫다 ㅠㅠ

  4. 댓글 9개 되있는데 두개밖에 없구만

  5. 박경림은 왜자꾸 쓰는거냐

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *