Giải Trí

Bi kịch từ những nút “share” mua vui trên Facebook | VTCVTC | Nhiều bi kịch đã bắt đầu từ những nút “share” mua vui trên Facebook. Một khi sự chia sẻ thông tin không gắn với sự cân nhắc, mang dụng ý ném đá hội đồng khiến sự việc bị đẩy đến đường cùng.

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://mogivn.com/

Bóng Nhỏ Giáo Đường – Mỹ Huyền | Nhạc Giáng Sinh Xưa

Previous article

Chuyển Tập Tin Từ Máy Tính Sang IPhone HD

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *