Công Nghệ

Cách chuyển đổi đơn vị inch sang cm trong excel 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016Trong Excel việc chuyển đổi các đơn vị từ inch sang cm , m và mm cùng nhiều đơn vị khác rất đơn giản . Sử dụng hàm convert(number,from_unit,to_unit) .

Các phiên bản excel 2003 , 2007 , 2010 , 2013 và 2016 đều có thể sử dụng hàm này .

Xem chi tiết tại :

Kết nối Kênh BF Việt Nam tại :

Nguồn:https://mogivn.com/

Chuyển hình ảnh thành văn bản online

Previous article

Người Ôm Chí Lớn Đều Biết Nhịn Nhục | Tu Vi So Menh

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *