Công Nghệ

chuyển fontchuyển mã qua lại giữa các font chữ.
Loại Font Ví dụ Bảng Mã
ABC .Vnarial, .Vntime, .VnarialH, .VntimeH, .V …. TCVN3
VNI VNI-Times,VNI-Top, VNI-Book, VNI…. VNI / VNI-Win
Vietware VNtimes new roman, VNumbrella, … Vietware_x
SVNtimes new roman, SVNumbrella, … Vietware_f
Unicode Times new roman, Arial, Tahoma, … Unicode / VN Unicode 1

Nguồn:https://mogivn.com/

Let’s Drive the all new 2021 Chevrolet Trailblazer! New subcompact SUV from Chevy – The Trailblazer

Previous article

Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính ✅ Được Trên Cả Điện Thoại

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *