Công Nghệ

HD tạo tiêu đề của bảng ở đầu các trang Microsoft Excel 2010Khi một bảng tính được hiển thị trong nhiều trang thì tạo tự động để tiêu đề của bảng ở các đầu trang vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và không bị ảnh hưởng khi chúng ta thêm hay xóa đi một hoặc nhiều dòng.

Nguồn:https://mogivn.com/

Mời Bạn Bè Thích Trang Facebook Tự Động

Previous article

Hướng dẫn Makeup CÔ DÂU ÁO DÀI | Mai Phan Makeup

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *