Bất Động Sản

HML- ARCHITECTURE # BOTON NHA TRANG hotelProject : Boton Nha Trang 5 Star Hotel
Location : Pham Van Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
Year : 2015
Status : in Process
Client : VIET DUONG IMPORT & EXPORT TRADING
Design company : HML-Architecture, jsc
Website : www.hml-architecture.com
Project manager : Arc. Ho Mong Long
Partner: Arc. Do The Hung
Arc. Nguyen Van Dong Minh

Nguồn:https://mogivn.com/

Windows 10 – Chuyển ứng dụng đã cài sang phân vùng khác

Previous article

Chọn Phụ Kiện cho các nàng MẶT TRÒN | LAN ANH ♡ | LA's Little Castle

Next article

2 Comments

  1. Quá đẹp a Long ơi!!

  2. www.HML-architecture.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *