Công Nghệ

VBA chuyển dữ liệu TEXT sang DATE | VBA Convert Text To Date| Lập trình VBA tại bluesofts.netKhi bạn nhận file Excel xuất ra từ phần mềm đôi khi cột ngày tháng bị định dạng là TEXT và bạn cần chuyển về DATE. Nếu làm tay với hàng trăm ô thì bạn rất cực. Bạn học cách tạo macro theo video này sẽ giải quyết được nó bằng một click chuột!

Nguồn:https://mogivn.com/

How to tie Double Uni Knot (161)DIY Fishing – Nối Dây Câu Cá

Previous article

Hột Xoàn Võ Xoàn Tiếp Tục Về | Giám Định GIA và PNJ SJC | LH : 0907463131

Next article

3 Comments

 1. Mình chạy nó báo lỗi câu này: Cell.Value = CDate(Cell.Value)

 2. Rất hay. Cám ơn anh đã chia sẻ

 3. Mã nguồn là:
  Sub ConvertTextToDate()
  Dim Cell As Range
  'Tao vong lap
  Selection.NumberFormat = "General"
  For Each Cell In Selection.Cells
  Cell.Value = CDate(Cell.Value)
  Next 'ket thuc vong lap
  End Sub

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *